Các phương thức thanh toán

Cập nhật lần cuối vào 03/03/2015

Thanh toán bằng thẻ ATM (nội địa)

Bạn có thể chọn một số loại vé nhất định bạn muốn check-in (bằng cách chạm vào phần on/off ở mỗi loại vé trong phần Thông tin vé).

Chạm vào Soát vé để bắt đầu check-in. Bạn hãy để mã vã điện tử trong khung Camera để BigTime tự động đọc và kiểm tra mã vé.

Sử dụng Volume up (hoặc Volume down) khi check-in để bật / tắt đèn Flash. Điều này có thể rất hữu dụng cho bạn nếu bạn check-in tại những nơi có ánh sáng yếu.

Thanh toán bằng thẻ Visa & Master

Bạn có thể chọn một số loại vé nhất định bạn muốn check-in (bằng cách chạm vào phần on/off ở mỗi loại vé trong phần Thông tin vé).

Chạm vào Soát vé để bắt đầu check-in. Bạn hãy để mã vã điện tử trong khung Camera để BigTime tự động đọc và kiểm tra mã vé.

Sử dụng Volume up (hoặc Volume down) khi check-in để bật / tắt đèn Flash. Điều này có thể rất hữu dụng cho bạn nếu bạn check-in tại những nơi có ánh sáng yếu.

Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Bạn có thể chọn một số loại vé nhất định bạn muốn check-in (bằng cách chạm vào phần on/off ở mỗi loại vé trong phần Thông tin vé).

Chạm vào Soát vé để bắt đầu check-in. Bạn hãy để mã vã điện tử trong khung Camera để BigTime tự động đọc và kiểm tra mã vé.

Sử dụng Volume up (hoặc Volume down) khi check-in để bật / tắt đèn Flash. Điều này có thể rất hữu dụng cho bạn nếu bạn check-in tại những nơi có ánh sáng yếu.