Hướng dẫn check-in (soát vé)

Cập nhật lần cuối vào 23/03/2015

Bước 1. Lấy vé điện tử từ BigTime và mang đến sự kiện

Nếu bạn mua vé và hoàn tất thanh toán trên BigTime, hệ thống sẽ gửi đến bạn vé một điện tử vào email. Vui lòng nhập chính xác email khi thanh toán. Nếu bạn nhập sai email và không nhận được vé điện tử, BigTime sẽ chỉ hỗ trợ bạn nếu bạn cung cấp được các bằng chứng chứng minh bạn là người đã mua vé trước đó.

Bạn có thể in vé điện tử này ra giấy hoặc mang theo điện thoại có mở sẵn vé điện tử trong email và mang đến sự kiện.

Bước 2. Đưa vé điện tử cho nhà tổ chức sự kiện để check-in

Nhà tổ chức sự kiện sẽ được cung cấp ứng dụng check-in từ BigTime. Với ứng dụng này, họ có thể tự động kiểm tra xem vé điện tử mà bạn mang đến có hợp lệ hay không.

Mỗi vé điện tử chỉ được sử dụng một lần, vì vậy bạn có trách nhiệm bảo mật vé này để tránh các trường hợp rủi ro.