Điều kiện tham gia BigTime

Cập nhật lần cuối vào 3/3/2015

Điều kiện tham gia BigTime đối với các nhà tổ chức sự kiện

BigTime hoan nghênh tất cả các nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp và các cá nhân tham gia BigTime để tổ chức sự kiện thành công hơn. Điều kiện quan trọng nhất để sử dụng BigTime với tư cách Nhà tổ chức là Bạn phải thực sự là người tổ chức sự kiện được đăng tải trên BigTime.

Khi tham gia BigTime, bạn có trách nhiệm như tất cả các nhà tổ chức khác trong việc duy trì mạng lưới BigTime an toàn, tiện lợi và thân thiện đối với người dùng cuối.

Bạn giữ trách nhiệm với toàn bộ khách hàng của mình trong việc sử dụng BigTime và hỗ trợ khách hàng nếu có các biến cố phát sinh.