Hướng dẫn thanh toán với thẻ ATM nội địa

Cập nhật lần cuối vào 11/09/2014

Tài liệu hướng dẫn thanh toán

Để tìm hiểu sâu về quá trình thanh toán của mỗi ngân hàng, vui lòng xem tài liệu ở dưới đây.

Download tài liệu hướng dẫn