Shark Tank Forum 5

Đăng ký
Mở bán đến
Số lượng
Vé Thương gia ( mua từ ngày 14/11 - 24/11/2022)
1,728,000đ
1- Tham dự hội thảo nguyên ngày
2-Nhận được tài liệu Hội thảo
3- 02 teabreak (sáng & chiều)
Hết vé
Hết vé
Vé tiêu chuẩn phiên sáng (mua từ ngày 14/11 - 24/11/2022)
864,000đ
1- Tham dự hội thảo phiên sáng
2- Bao gồm 01 teabreak
Hết vé
Hết vé
Vé tiêu chuẩn phiên chiều (mua từ ngày 14/11 - 24/11/2022)
864,000đ
1- Tham dự hội thảo phiên chiều
2- Bao gồm 01 teabreak
Hết vé
Hết vé
Thành tiền
0.00đ

Bạn sắp tổ chức sự kiện và muốn có một website sự kiện tuyệt đẹp và một hệ thống quản lý, check-in hiện đại?

Tạo ngay sự kiện với BigTime Tìm hiểu thêm

web analytics