Không hiển thị địa chỉ
sự kiện
vé đã bán
quan tâm

Danh sách sự kiện

RC THÁNG 5/2017: KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
14:00 - 17:00 Thứ bảy, 27/05/2017
  Sự kiện đã kết thúc
Tầng 3, British University Vietnam, 193 Bà Triệu, Chưa nhập
Giá vé: Miễn phí
  Sự kiện đã kết thúc
Tầng 3, British University Vietnam, 193 Bà Triệu, Chưa nhập
Giá vé: Miễn phí
  Sự kiện đã kết thúc
Tầng 3, British University Vietnam, 193 Bà Triệu, Chưa nhập
Giá vé: Miễn phí
  Sự kiện đã kết thúc
Tầng 3, British University Vietnam, 193 Bà Triệu, Chưa nhập
Giá vé: Miễn phí
  Sự kiện đã kết thúc
British University Vietnam, 193 Bà Triệu, Chưa nhập
Giá vé: Miễn phí
  Sự kiện đã kết thúc
Hội trường 2, Tầng 4, Đại học British University Vietnam, 193 Bà Triệu, Hà Nội, Chưa nhập
Giá vé: Miễn phí
Dân tộc Việt: Một cộng đồng tưởng tượng?
14:00 - 14:00 Thứ bảy, 27/02/2016
  Sự kiện đã kết thúc
Bristish University Vietnam, 193 Bà Triệu, Chưa nhập
Giá vé: Miễn phí
Khi con người trở thành Thượng đế
14:00 - 17:00 Chủ nhật, 29/11/2015
  Sự kiện đã kết thúc
Nhà Sàn Collective, tầng 15 HNCC, số 1 Lương Yên, Chưa nhập
Giá vé: Miễn phí
Học nhân văn chỉ để làm cảnh?
14:00 - 17:00 Thứ bảy, 26/09/2015
  Sự kiện đã kết thúc
Trường Đại học Anh Quốc, 193 Bà Triệu, Chưa nhập
Giá vé: Miễn phí
Chúng ta có còn cần tới báo chí?
14:00 - 14:00 Thứ bảy, 30/05/2015
  Sự kiện đã kết thúc
British University Vietnam, 193 Bà Triệu, Chưa nhập
Giá vé: Miễn phí
web analytics