Annual Cross-Sector Conference 2021 - Impact Beyond Boundaries

Đăng ký
Mở bán đến
Số lượng
Full Combo (2 Days) Panel Discussions + Workshops + Networking
300,000đ
Vé tham dự được hết toàn bộ chương trình Hội Nghị trong 2 ngày.
This ticket provides you access to all components of Full Two Day Conference.
Hết vé
Hết vé
Day 1 - Vision Panel & Engagement Workshops (26.08.2021)
200,000đ
Vé tham dự Ngày 1 phiên Tầm Nhìn + Gắn Kết
This ticket provides you access to Vision Panel + Engagement Workshops
Hết vé
Hết vé
Day 2 - Impact Panel + Online Networking (27.08.2021)
200,000đ
Vé tham dự phiên Tác Động + Online Networking.
This ticket provides you access to Impact Panel + Online Networking Session
Hết vé
Hết vé
Thành tiền
0.00đ
Giới thiệu sự kiện

(English caption below)


"Nối dài tác động" là chủ đề chính của Hội Nghị Đa Phương Thường Niên lần thứ năm do Trung tâm Phát triển Cộng đồng LIN tổ chức nhằm nuôi dưỡng mối quan hệ đối tác liên ngành tại Việt Nam giữa các tổ chức trong khu vực phi lợi nhuận, khu vực tư nhân và công cộng để hợp tác và đóng góp vì nỗ lực phát triển bền vững tại Việt Nam. Với”Nối dài tác động"là trọng tâm chính, Hội nghị sẽ tập trung đề cập đến ba bước trọng yếu trong quá trình xây dựng quan hệ hợp tác tín nhiệm giữa các bên, bao gồm:


Năm nay, hội nghị sẽ được tổ chức trực tuyến thông qua hai phiên Hội nghị vào các buổi sáng:

Ngày 1: Bắt đầu từ 9:00 tới 12:00 giờ, Thứ Năm, ngày 26/08/2021

Ngày 2:Bắt đầu từ 9:00 tới 12:00 giờ, Thứ Sáu, ngày 27/08/2021Để xem lịch trình Hội Nghị chi tiết, vui lòng nhấn vào trang www.linvn.org/vi/cross-sector-chuong-trinh/


Thông qua các hội thảo, thảo luận và bài phát biểu đầy cảm hứng, đại diện các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam sẽ chia sẻ những bài học kinh nghiệm, kỹ năng và hiểu biết chuyên sâu của họ về cách xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác đa phương lâu dài.


- Bạn là lãnh đạo doanh nghiệp và đang tìm kiếm cơ hội hợp tác để triển khai những chương trình CSR và hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa?

- Bạn là đại diện các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận đang cần nâng cao kỹ năng xây dựng các mối quan hệ hợp tác với các bên?

- Bạn đang làm việc trong lĩnh vực tác động xã hội và thiện nguyện muốn mở rộng kết nối để xây dựng những chương trình ý nghĩa hướng đến cộng đồng?


Dù bạn là ai, Hội Nghị Đa Phương Thường Niên 2021 cũng là “điếm đến” giúp bạn đạt thành ý nguyện.

Cùng chờ đón những hoạt động không thể bỏ lỡ của hội nghị năm nay!


=====================


LIN CENTER PROUDLY PRESENTS THE ONE AND ONLY

ANNUAL CROSS-SECTOR CONFERENCE.


“Impact Beyond Boundaries” marks the fifth Annual Cross-Sector Conference organized by LIN Center for Community Development to nurture cross-sector partnerships in Vietnam between organizations in the nonprofit sector, private and public sectors to collaborate and contribute to sustainable development in Vietnam. The Conference’s theme“Impact Beyond Boundaries” will focus on three key stages of the journey of a trust-based partnership:


1. Vision

2. Engagement

3. Impact & Learning


This year, the conference will take place online over two half-day morning sessions:

  • Day 1: 9:00 to 12:00, Thursday, 26th August 2021

  • Day 2: 9:00 to 12:00, Friday, 27th August 2021


For the detailed agenda and speaker profile, please click here www.linvn.org/annual-cross-sector-conference-2021/


Through workshops, discussions, and inspirational speeches, representatives of business and nonprofit organizations in Vietnam will share their experiences, skills, and insights on building long-lasting cross-sector partnerships.


- Are you business leaders and looking for cooperation opportunities and partners to implement CSR, CSV, community development programs?

- Are you NGOs, NPOs representatives that need to improve skills in building cross-sector partnerships

- Are you working in social impact and philanthropy field that want to expand your network to create meaningful community programs?


Whoever you are, the 2021 Annual Cross-Sector Conference is the event not to be missed!


#LINCenter #AnnualCrossSectorConference

Thông tin sự kiện

Annual Cross-Sector Conference 2021 - Impact Beyond Boundaries

Thời gian: 08:00 Thứ năm 26/08/2021 - 12:00 Thứ sáu 27/08/2021
Địa điểm: Online via Zoom
Số điện thoại: +84 28 7304 6884

Thông tin đơn vị tổ chức

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng LIN

Bạn sắp tổ chức sự kiện và muốn có một website sự kiện tuyệt đẹp và một hệ thống quản lý, check-in hiện đại?

Tạo ngay sự kiện với BigTime Tìm hiểu thêm

web analytics