Workshop: How to be a continuous innovator?

Loại vé
Mở bán đến
Số lượng
How to be a continuous innovator?
2,000,000đ
Hết vé
Hết vé
Thành tiền
0.00đ
Giới thiệu sự kiện

INNOVATE OR DIE?

Thế giới đang thay đổi, còn bạn?

Thật ra, việc sáng tạo cần phải liên tục. Sáng tạo là một quá trình mài dũa tư duy kết hợp cùng kiến thức sẵn có, sáng tạo không phải một sự kiện.
Cá nhân vẫn có thể thụt lùi trong một thế giới phát triển.


ARE YOU IN OR OUT?

VẬY CÁCH TRỞ THÀNH 1 NHÀ SÁNG TẠO LIÊN TỤC LÀ GÌ?
Chúng tôi đang tìm kiếm những người sẵn sàng thúc đẩy giới hạn của bản thân và có thể mang lại những suy nghĩ mới mẻ, sáng tạo cho những thách thức kinh doanh.

Những lợi ích khi anh chị tham gia chương trình như là:
- Nhận thức về khái niệm đổi mới liên tục & bộ ba đổi mới sáng tạo
- Chỉ ra các vấn đề và hiểu công việc cốt lõi cần hoàn thành
- Cơ hội ứng dụng thực hành thông qua việc sử dụng mô hình phương pháp đổi mới

Bạn có muốn đối mặt với những thách thức đó?
- Đây là một hội thảo được thiết kế bởi chuyên gia & cố vấn từ Budding Innovations.
- Sử dụng các mô hình tương tác và thực hành với các ý tưởng đột phá
- Sử dụng phương pháp thiết kế lấy con người làm trung tâm & mô hình Leanstack.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Thông tin :

- Ngày & giờ: 8:30 AM - 5:00 PM , ngày 15/01/2020

- Địa điểm: Kafnu HCMC - 92A Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TPHCM

-Chuyên gia: WESLAY BOERS - Trưởng phòng khởi nghiệp doanh nghiệp -Budding Innovations

-Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Một số điểm chính sẽ được dịch sang tiếng Việt bởi nhóm điều phối chương trình)

-Đối tượng: Nhà quản lý cấp trung, quản lý giám đốc, giám đốc điều hành cấp cao có động lực để lãnh đạo và đổi mới.


Sự kiện này chỉ dành cho 30 người tham dự (Đăng ký sẽ được đóng khi chúng tôi đạt được số lượng đăng ký tối đa) Đăng ký “NGAY BÂY GIỜ” và nắm bắt cơ hội để đổi mới !!! 

 Phí đào tạo: (chưa bao gồm VAT) 

- Vé trực tuyến: 2.000.000 đồng

- Vé tại cửa: 2.500.000 đồng

*** Vui lòng liên hệ 0933574688 để nhận hóa đơn đỏ (chỉ được phát hành cho giao dịch trên 3 vé)


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Email: assistant@innolab.asia

Điện thoại: +84 933 574 688 

INNOVATE OR DIE?

INNOVATE OR DIE?


The world has changed, what about you?


The fact is that we need to be a continuous innovator. Breaking new barriers to innovation is a continuous process in order to tailor your mindset and your knowledge. It's not an event.

An Individual might fall behind in the constantly changing world.


ARE YOU IN OR OUT?


SO HOW TO BE A CONTINUOUS INNOVATOR?

Therefore, InnoLab Asia is delighted to invite you to “How to be a continuous innovator?” one day workshop on 12th November 2019. This workshop is your best opportunity to join the leading edge innovators.


YOU WILL GAIN:

- Awareness about continuous innovation & the innovation trinity

- Fully frame the problem and understand the core job-to-be-done

- Hands-on application of key innovation framework & models


WE PROVIDE:

- A full-day workshop designed and facilitated by certified coach & mentor from Budding Innovations

- Hands-on & interactive modules with break-outs sessions, debriefs & pitches

- Human-centered design methods & Leanstack models


Date & time: 8:30 AM - 5:00 PM , on 15/01/2020

Venue: Kafnu HCMC - 92A Nguyen Huu Canh, Binh Thanh Dist, HCMC

Trainer:- Head of Corporate Entrepreneurship - Budding Innovations

Language: English (Some key points will be translated into Vietnamese by Vietnamese facilitator)


“How to be a continuous innovator?” workshop will be held in a booming metropolis in Vietnam - Ho Chi Minh City, which aims to provide middle managers, manager up to directors, C-level executives with motivation to lead and innovate. We are seeking out those who are willing to push their limits and can bring fresh, innovative thinking to business challenges. Are you up for the challenge?


For only 30 participants (Registration will be closed when we have reached the maximum number of registrations)


Register “NOW” and draw a worthy opportunity to innovate yourself!!!


Click here: https://bigtime.vn/workshop-how-to-be-a-continuous--4232


Training fee: (not including VAT)

- Online ticket: 2.000.000 VND

- At-door ticket: 2.500.000 VND


*** Please contact 0933574688 for the red invoice (is only issued for the transaction of more than 3 tickets)


=======================


Please don't hesitate to contact us for more detail information:

Email: assistant@innolab.asia

Phone: +84 933 574 688

Thông tin sự kiện

Workshop: How to be a continuous innovator?

Thời gian: 08:30 - 17:00 Thứ tư, 15/01/2020
Địa điểm: Ho Chi Minh City, Vietnam
Số điện thoại: 0933574688

Thông tin đơn vị tổ chức

InnoLab Asia

Thông tin vé
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
INNOVATE OR DIE?
Hướng dẫn mua vé Hướng dẫn check-in

Bạn sắp tổ chức sự kiện và muốn có một website sự kiện tuyệt đẹp và một hệ thống quản lý, check-in hiện đại?

Tạo ngay sự kiện với BigTime Tìm hiểu thêm

web analytics