Không hiển thị địa chỉ
sự kiện
vé đã bán
quan tâm

Giới thiệu

Câu lạc bộ Tiếp thị và Truyền thông Việt Nam thành lập năm 2011, VMCC là tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên hoạt động vì lợi ích của cộng đồng những người làm nghề trong lĩnh vực Tiếp thị, Truyền thông. VMCC lấy slogan “where marketers connect” với ý nghĩa nơi gặp gỡ, chia sẻ của cộng đồng Tiếp thị và Truyền thông.
web analytics