WEBINAR: QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC - KHOẢNG CÁCH TỪ MỤC TIÊU ĐẾN THỰC THI VÀ GIẢI PHÁP KẾT NỐI

Ticket type
Sales end
Quantity
Vé tiêu chuẩn
200,000đ
Còn lại: 9 (tickets)
Sold out
Sold out
Total
0.00đ
Event description

Một năm đầy biến động và chưa bao giờ các nhà quản trị doanh nghiệp cảm nhận rõ cụm từ “thế giới VUCA” như lúc này. Sự thay đổi nào sắp tới không thể dự đoán được, do vậy việc lựa chọn mục tiêu và năng lực thực hiện mục tiêu trong biến động là một yếu tố quan trọng đảm bảo doanh nghiệp tồn tại và thích nghi với những biến động.


Tiếp tục chuỗi tọa đàm quản trị được phối hợp giữa Base với BCC, buổi tọa đàm về chủ đề “Quản trị hiệu quả công việc – từ mục tiêu đến thực thi” được tổ chức để giúp các doanh nghiệp có thêm những góc nhìn, quan điểm của các diễn giả dựa trên kinh nghiệm triển khai thực tế, những bài học thành công, thất bại khi ứng dụng các công cụ, mô hình quản trị hiệu quả công việc, quản trị mục tiêu.


Đối tượng tham dự: chương trình được thiết kế phù hợp với nhu cầu của:

  • Chủ tịch, CEO, HĐQT/HĐTV, Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo doanh nghiệp

  • Quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về hiệu quả, hiệu suất công việc

  • Đại diện bộ phận quản trị nhân sự của các doanh nghiệp (cấp quản lý, chuyên viên phụ trách về quản trị hiệu quả công việc, KPI, OKR,...)


Quyền lợi của khách đăng ký tham dự sự kiện:

  • Tham gia trực tuyến sự kiện trong thời gian chương trình diễn ra

  • Nhận video chất lượng cao và tài liệu sự kiện sau khi kết thúc chương trình

  • Nhận bộ template mẫu về KPI, mô tả công việc và năng lực liên quan cho các vị trí phòng ban

  • Nhận ebook mới nhất của Base về quản trị hiệu suất cho doanh nghiệp


Hotline: 0906.717.837 (Ms. Hoàn Mỹ)

Nội dung chương trình

Phần 1: Tổng quan về hệ thống và các phương pháp, công cụ quản trị hiệu quả công việc

> Các bài trình bày chính:

- Các khái niệm, công cụ chính trong quản trị hiệu quả công việc - Ông Nguyễn Quốc Thi, Chuyên gia Đào tạo & Tư vấn, BCC

- Quản trị hiệu quả công việc dưới góc nhìn công nghệ - Ông Võ Thành Luân, Chuyên gia Tư vấn và Triển khai Hệ thống, Base HCM


Phần 2: Thực trạng, nguyên nhân, thách thức chính khiến quản trị hiệu quả công việc chưa đạt hoặc thất bại và điều kiện cần để thành công

> Panel discussion:

- Các yếu tố nào ảnh hưởng chính, là trở ngại chính đến việc thành công hay chưa đạt yêu cầu của quản trị hiệu quả công việc theo KPI/OKR?

- Những điều kiện cần để thành công là gì? Công cụ công nghệ hỗ trợ được gì trong việc giải quyết những thách thức, khó khăn trong quản trị hiệu quả công việc? Các case study thực tế.

> Thành phần:

- Ông Trần Văn Viển, Co-founder & Director of Base HCM (moderator)

- Ông Nguyễn Quốc Thi, Chuyên gia Đào tạo & Tư vấn, BCC (speaker)

- Ông Võ Thành Luân, Chuyên gia Tư vấn & Triển khai hệ thống, Base HCM (speaker)


Event info

WEBINAR: QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC - KHOẢNG CÁCH TỪ MỤC TIÊU ĐẾN THỰC THI VÀ GIẢI PHÁP KẾT NỐI

Time: 14:00 - 16:00 Wed, 03/03/2021
Location: Online Webinar
Phone: Not provided
Ticket Info
Nội dung chương trình
How to buy tickets? How to check-in?

Wanna have a beautiful website for your next event?

Create an event with BigTime Learn more

web analytics