63A Nguyễn Cừ, Phường Thảo Điền, Quận 2
sự kiện
vé đã bán
quan tâm

Giới thiệu

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN được thành lập vào năm 2009 nhằm giúp các tổ chức phi lợi nhuận địa phương (NPO), các tình nguyện viên và các nhà tài trợ (doanh nghiệp, cá nhân) phát huy hết tiềm năng
của mình để góp phần cho mục tiêu phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo và sự tham gia của người dân tại Việt Nam.
Trong 10 năm qua, đội ngũ tại Trung tâm LIN đã nỗ lực phát triển được mạng lưới lên đến gần 400 tổ chức phi lợi nhuận đối tác, trực tiếp và gián tiếp hưởng lợi từ các dịch vụ và chương trình của chúng tôi. Thông qua đó, các tổ chức phi lợi nhuận đối tác được tiếp cận các cơ hội, chương trình đào tạo, tập huấn, chia sẻ thông tin và kết nối với các nhà tài trợ, nhà đồng hành nhằm xây dựng hệ sinh thái phi lợi nhuận địa phương, giúp các tổ chức phi lợi nhuận địa phương phát triển mạnh mẽ và bền vững lâu dài.
web analytics