sự kiện
vé đã bán
quan tâm

Giới thiệu

CSMO Việt Nam là nơi quy tụ đông đảo và chất lượng nhất của các thành viên trong cộng đồng Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam. Với sứ mệnh nâng cao năng lực Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam và xây dựng đội ngũ các nhà quản trị chuyên nghiệp ngang tầm quốc tế trong các tổ chức kinh tế tại Việt Nam, CSMO Việt Nam tạo ra những diễn đàn để các thành viên cùng trao đổi và chia sẻ các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, cập nhật các xu hướng mới trong hoạt động quản trị Sales & Marketing. Từ đó, xây dựng và phát triển đội ngũ các nhà lãnh đạo đổi mới và sáng tạo, đam mê và nhiệt huyết để hệ thống Sales & Marketing Việt Nam bắt kịp với thế giới trong xu thế hội nhập chung của nền kinh tế toàn cầu.
web analytics