Intek Institute, 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh
sự kiện
vé đã bán
quan tâm

Danh sách sự kiện

Arduino Day 2019 HCM
08:30 - 21:45 Thứ bảy, 11/05/2019
  Sự kiện đã kết thúc
INTEK Institute, 248A Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Chưa nhập
Giá vé: Miễn phí
...................................
08:30 - 16:30 Thứ bảy, 11/05/2019
  Sự kiện đã kết thúc
INTEK Institute, 248A Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Chưa nhập
Giá vé: Miễn phí
web analytics