Hội Thảo Công Nghệ Đồng Nai

Đăng ký
Mở bán đến
Số lượng
Miễn phí vé vòa
Miễn phí
Hết vé
Hết vé
Thành tiền
0.00đ
Giới thiệu sự kiện
Kỷ nguyên 4.0 đang đến. Doanh nghiệp ngay hôm nay đã có thể chuyển mình đón đầu xu thế hiện đại cùng các công nghệ mới nhất trên nền tảng Cloud kết hợp sức mạnh bảo vệ tiên tiến từ tập đoàn Mcafee.

Cùng với đó, cập nhật những thông tin mới nhất về Luật sở hữu trí tuệ, giúp doanh nghiệp có thể nắm bắt và tuân thủ luật pháp Việt Nam,nâng cao vị thế cạnh tranh và dẫn đầu.

Thông tin sự kiện

Hội Thảo Công Nghệ Đồng Nai

Thời gian: 08:00 - 08:00 Thứ tư, 28/11/2018
Địa điểm: Chưa nhập địa chỉ
Số điện thoại: Not provided

Bạn sắp tổ chức sự kiện và muốn có một website sự kiện tuyệt đẹp và một hệ thống quản lý, check-in hiện đại?

Tạo ngay sự kiện với BigTime Tìm hiểu thêm

web analytics