Event Registration

Event VMCC Team Building: VỀ VỚI THIÊN NHIÊN - CỞI QUẦN BẮT CÁ ⋮ 06:00 - 16:30 Sat, 25/07/2015 ⋮ CÔNG VIÊN NÔNG NGHIỆP LONG VIỆT - NỘI BÀI

Registration type Price Quantity
Standard Ticket
600,000đ
Sold out
Total
+ Register
processing